In de krant

voor tienerMoeders staat in de krant

voor tienerMoeders staat in de krant: In de Laarder Courant de Bel, Vecht journaal, Gooi- en Eemlander, Gooi- en Eembode en andere huis aan huis bladen, staat een artikel van voor tienerMoeders.

krant-24-11-16

Tanja Jess over het boek: tienerMoeder van Zoë

Voor alle moeders van alle leeftijden

tanja-jess

Tanja Jess heeft het boek tienerMoeder van Zoë gelezen en zegt dit: “Dit boek lees ik in één adem uit! Het geeft een inkijk in het leven van een tienermoeder en is tegelijkertijd herkenbaar voor alle moeders van alle leeftijden. Een tienermoeder is ook een moeder, in alle opzichten. Laten we tienermoeders niet veroordelen maar juist omarmen en steunen!” Het boek is te koop via www.voortienermoeders.nl

Boeklancering ‘tienerMoeder van Zoë’ | overhandiging Tanja Jess

Tanja Jess ontvangt het eerste boek

foto_tanja_jess

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, 20 november, is het boek ‘tienerMoeder van Zoë’ gelanceerd. Emma van den Brand, initiatiefnemer voor tienerMoeders, was vijftien toen ze zwanger werd en schrijft openhartig haar verhaal, nu haar dochter vijftien is. Tijdens de boeklancering in de Westerwijnfabriek te Amsterdam ontving Tanja Jess het eerste boek.

Interview Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger (JOOZ)

JOOZ interview Emma | voor tienerMoedersJOOZ

JOOZ is een landelijk programma wat Siriz en JSO initiëren in 2016 en 2017. Het programma ondersteunt primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Met dit programma slaan ze met gemeenten en organisaties de handen ineenom de kwaliteit van preventie en ondersteuning te verbeteren en expertise lokaal te borgen.

Boek Tienermoeder van Zoë